Het laatste oordeel van Jeroen Bosch.

Hiernamaals en Apocalyps: verhalen over leven na de dood over de hele wereld

Hiernamaals en Apocalyps: verhalen over leven na de dood over de hele wereld

2012. De vijfde golf. De pandemie die de wereld schokte in 2020. Wat hebben deze drie gemeen?

De waarheid is dat ze de aanleg van de mensheid – of in ieder geval de westerse wereld – onthullen voor apocalyptische gedachten. De overtuiging is dat onze laatste momenten op deze aarde elk moment kunnen gebeuren en dat ze apocalyptisch zullen zijn. Gevaarlijk. Dystopisch.

Mensen houden van het idee van een groots, plotseling einde. Maar onder dit nonchalante geloof in het einde der tijden gaan eeuwen van religieus denken, alomtegenwoordige ideologie en verrassende veerkracht in het licht van bedreigingen schuil. En in tegenstelling tot wat films lijken te suggereren, is geloof in het einde van de wereld geen westers fenomeen, maar eerder een wereldwijd fenomeen.

De meeste religies en culturen van de wereld hebben ideeën over wat volgt op de dood?. De Abrahamitische religies geloven in de hemel, de hel en de dag des oordeels; terwijl het hindoeïsme en het boeddhisme voortdurende reïncarnatie voorstellen. Dit artikel gaat in op de verschillende religieuze overtuigingen rond dood en dag des oordeels. Daarnaast wil dit artikel inzicht krijgen in de verrassende veerkracht van de mensheid, ondanks de verhalen die we onszelf vertellen en de eindes waarvan we denken dat we ze onder ogen zullen zien.

Doomsday-preppers slaan voorraden aan ter voorbereiding op COVID-19.
Doomsday preppers slaan voorraden aan ter voorbereiding op COVID-19. Afbeelding tegoed: wlos.com.

Het hiernamaals volgens de grote Zuidoost-Aziatische religies

In dit gedeelte zullen we enkele van de belangrijkste Zuidoost-Aziatische religies behandelen en hun overtuigingen rond het hiernamaals en de apocalyps - als ze er al in geloven.

Een foto van twee Nepalese boeddhistische monniken die samen mediteren.
Twee Nepalese Boeddhistische monniken die samen mediteren. Afbeelding tegoed: buddhistdoor.net.

Hindoeïsme

Hindoes geloven dat leven en dood deel uitmaken van één continue cyclus, bekend als samsara. De ziel van elke persoon, of atman, verlaat hun lichaam bij de dood om in een andere vorm herboren te worden. Sommige hindoes geloven ook dat voordat ze de volgende vorm invoeren, de atman brengt wat tijd door in andere sferen.

De vorm waarin iemand herboren wordt, hangt af van hun karma. Dit is gebaseerd op de daden die ze hun hele leven hebben gedaan. Dit wordt beoordeeld door Yama, de God van de Dood. Er is een hiërarchie van vormen, variërend van mens (hoogste) tot insect (laagste). Natuurlijk, hoe meer goede daden iemand heeft voltooid en hoe beter zijn karma, hoe beter de vorm die hij zal bewonen. Wedergeboorte als mens is volgens hindoes een goed teken. Dit komt omdat het suggereert dat je vorige leven er een was van moreel leven en goede daden.

Er is geen hemel of hel in het hindoeïstische geloof, maar ze geloven wel in Brahman, de opperste geest. De reis van de atman van het ene lichaam naar het andere maakt allemaal deel uit van de grotere reis om eenheid met Brahman te bereiken. Men kan deze vereniging alleen bereiken als de ziel heeft geleerd de moeilijkheden van het menselijk leven te overstijgen. Door dit te doen, is een ziel handig gescheiden van menselijke verlangens en ambities.

Het hindoeïsme is geëvolueerd in India en het is vandaag de dag nog steeds een van de meest voorkomende religies in het land. Voor meer informatie over de Indiase cultuur en tradities, zie Kwaliteitsbeleid en Kwaliteitsbeleid.

Boeddhisme

Het boeddhisme is ontwikkeld vanuit het hindoeïsme en heeft zeer vergelijkbare principes. Dit omvat die van karma en reïncarnatie. Er zijn echter verschillende versies van het geloof. Sommige boeddhisten geloven dat God mensen veroordeelt om hen te straffen of te belonen voor hun huidige leven, om hun toekomstige leven te bepalen. In dit geval volgt de ziel de cyclus van reïncarnatie op basis van karma. Dit is totdat ze het Nirvana bereiken, waarna ze een Boeddha worden. Nirvana kan worden gezien als de hoogste vorm van bestaan, waar de materiële verleidingen van de wereld wegvallen als men zich koestert in eeuwige vrede. Andere versies van het boeddhisme integreren echter concepten van bestraffing en doodvonnis uit het hindoeïsme.

Sikhisme

Net als boeddhisten en hindoes geloven sikhs niet in de hemel of de hel. Ze geloven dat de dood een onderdeel is van het proces van het leven en dat men bij de dood weer opgaat in de universele natuur en alle gevoel voor individualiteit verliest. Ze geloven ook in reïncarnatie na de dood - voor hen is er geen formeel hiernamaals.

Net als boeddhisten en hindoes, zien sikhs de 'hemel' als verbinding en eenheid met een hogere macht - God, genaamd Va-. Ondertussen stellen ze de hel gelijk aan het lijden en de pijn veroorzaakt door het ego en materiële verleidingen op aarde. Sikhs beschouwen kennis van God als iets dat de mens en dit leven te boven gaat. Zoals in de meeste monotheïstische religies is God alomtegenwoordig. Dit betekent dat God zichtbaar is in elke schepping en overal zichtbaar is voor degenen die spiritueel ontwaakt zijn. De verlichte zijn een nieuwe God vanuit het hart of het “innerlijke oog”. Sikhs moeten mediteren over vooruitgang, verlichting, hun ego overwinnen en God benaderen. Ze geloven ook dat God geen geslacht heeft en dat veel woorden het leven haten.

Het sikhisme legt een grote nadruk op het hier en nu. Het grootste deel van je leven, en de waarde van je ziel, kan in het huidige moment worden beslist. Bovendien ligt er minder nadruk op bestraffing van slechte daden. In plaats daarvan geven Sikhs prioriteit aan lessen uit die slechte daden, om te begrijpen waarom ze fout waren en hoe ze kunnen worden gewijzigd. De verlichte, spirituele geest is een hemel – en de onverlichte een hel. Er dreigt geen apocalyps in de verre toekomst. Er is alleen het huidige bestaan ​​en de mogelijkheid om het te verbeteren door voortdurende verlichting.

Het hiernamaals volgens de grote Oost-Aziatische religies

Deze sectie zal de belangrijkste religies in Oost-Azië en het Midden-Oosten onderzoeken, en hun gedachten over de apocalyptische toekomst en het hiernamaals.

Een afbeelding van een belangrijk zoroastrisch symbool.
Een afbeelding van de Faravahar, een belangrijk zoroastrisch symbool. Afbeelding tegoed: worldhistory.org.

Zoroastrisme

Het zoroastrisme is een religie die is gesticht door de Iraanse profeet Zoroaster. Het is gebaseerd op de premisse dat er een laatste renovatie van het universum zal plaatsvinden - waarin goodwill en de wereld worden hersteld tot hun oorspronkelijke perfectie op het moment van de schepping. Zo zullen de wereld en al haar bewoners in volmaakte eenheid met God zijn – bekend als Ahura Mazda. Dit is misschien de zoroastrische doctrine die het dichtst bij het concept van de apocalyps staat.

Meer specifiek geloven Zoroastriërs dat het einde van de wereld zal betekenen dat Ahura Mazda Ahriman, de prins van demonen, omver zal werpen. Ahura Mazda zal alle mensen doen herrijzen, deelnemen aan één Laatste Oordeel en zo het universum in zijn oorspronkelijke goedheid herstellen.

De religie leert ook dat redding voor het individu - zowel op het moment van overlijden als aan het einde van de wereld - afhangt van de som van hun woorden, daden en gedachten tijdens hun leven. Dit heeft niet alleen invloed op hun ziel in het hiernamaals, maar ook op het lot van de wereld.

Zoroastrische overtuigingen over het hiernamaals stellen voor dat de ziel na de dood drie nachten wacht door hun genade. Op de vierde nacht bezoeken ze de Brug van de Verlosser, waar hun daden worden gewogen. Als het goede opweegt tegen het slechte, gaat de ziel verder naar de hemel. Als het slechte zwaarder weegt dan het goede, worden ze in de hel gestort.

Taoïsme

Taoïsme een open benadering van het hiernamaals. Vermoedelijk, wat men ook voor waar houdt, is wat ze zullen ervaren bij de dood. Er zijn veel variaties en persoonlijke interpretaties van de religie – sommigen geloven in onsterfelijke goden, terwijl anderen dat liever niet doen. Uiteindelijk stelt het fundament van de religie echter voor dat we van de Tao zijn als we leven, en ons bij de dood weer bij de Tao voegen. Zelfs terwijl je leeft, ben je een uitdrukking van de Tao - en die uitdrukking verandert nooit, ongeacht welke vorm je ziel aanneemt.

Net als het sikhisme richt het taoïsme zich op het huidige leven en manieren om het te verlengen. Hierdoor speelt de wens om onsterfelijkheid te bereiken een grote rol in de taoïstische praktijken. Om in aanmerking te komen om onsterfelijk te zijn, zijn er twee categorieën criteria waaraan moet worden voldaan. De eerste staat bekend als interne alchemie en de tweede staat bekend als externe alchemie.

De eerste omvat mentale oefeningen, zoals meditatie, en een strikt dieet - met de nadruk op zelfbeheersing. Een streng dieet doodt demonen in het lichaam door het lichaam te zuiveren. Het stimuleert en houdt ook energie vast. Dit kan ook de consumptie van stoffen zoals jade of goud omvatten. Externe alchemie richt zich meer op fysieke controlemethoden, waaronder beheersing van de adem, seksuele praktijken, yoga en de ontwikkeling van medische vaardigheden. Taoïsten geloven dat iemands ziel verweven is met hun vitale energie - dat wat hen leven geeft. Daarom kunnen methoden van externe en interne zuivering deze vitale energiekracht vergroten en je leven verlengen.

Jainisme

Het jaïnisme lijkt sterk op het taoïsme, het sikhisme en het boeddhisme in zijn geloof in de principes van karma en reïncarnatie. Jaïnisten geloven dat acties, gedachten en overtuigingen karma creëren - goed of slecht. Iemand die zich consequent op een schadelijke manier gedraagt, waarbij hij een gevaar vormt voor elke levensvorm, zal slecht karma accumuleren. Als alternatief zal iemand die zich rechtvaardig, vriendelijk en moreel gedraagt, zowel goed karma verzamelen als verlossing bereiken. Het belangrijkste principe van het jaïnisme is vreedzaam samenleven met alle levensvormen. Het is dus niet ongewoon om een ​​Jain te zien vegen met een bezem voor zich uit om te voorkomen dat levende wezens onder hun voeten worden verpletterd, of anders maskers dragen om te voorkomen dat ze een ander organisme inademen.

Het jaïnisme heeft acht hellen, die steeds kouder worden naarmate men afdaalt. Het heeft ook verschillende hemelen die in een hiërarchie zijn georganiseerd, waar alle bevrijde zielen heen gaan. In tegenstelling tot andere religies is de straf in de hel echter tijdelijk en niet eeuwig. Als een ziel eenmaal genoeg heeft geleden, wordt ze herboren in een andere vorm, om lessen te leren en zichzelf te bevrijden van het slechte karma dat ze in hun vorige leven hebben verzameld.

Jaïnisten geloven niet in één God. In plaats daarvan geloven ze in meerdere goden die deel uitmaken van de cycli van wedergeboorte. Hun religieuze focus ligt op de individuele ziel en het bereiken van Moksa - een staat van vrijheid van de cyclus van geboorte en wedergeboorte, evenals karma. Deze staat is verwant aan het concept van de hemel - het gaat om ultieme vrede en volledige eenheid met de natuur. Het beoefenen van een spiritueel en ethisch leven zal volgens Jains uiteindelijk iemand bevrijden van de beperkte cycli van geboorte.

Het hiernamaals volgens de Abrahamitische religies

Dit gedeelte behandelt de drie Abrahamitische religies, in chronologische volgorde: het jodendom, het christendom en de islam.

Een afbeelding van de Hagia Sofia in Turkije.
Het interieur van de Hagia Sophia of Ayasofya in Istanbul. Dit monument, ooit een kerk en een moskee, belichaamt de rijke geschiedenis van zowel het Ottomaanse rijk als de erfenis van de Abrahamitische religies. Afbeelding tegoed: theistanbulinsider.com.

Jodendom

Er is geen geloof over de dag des oordeels Jodendom. Sommigen geloven dat deze dag zal plaatsvinden na de opstanding van de doden. Anderen geloven dat dit oordeel gewoon plaatsvindt wanneer iemand sterft. Toch gelooft ze niet dat het laatste oordeel alleen geldt voor niet-Joden, en niet voor het Joodse volk.

Joden hebben ook de jaarlijkse Rosj Hasjana en Jom Kippoer cyclus, waar ze boeten voor hun zonden in het voorgaande jaar en proberen ze het komende jaar niet te herhalen. Deze oefeningen zijn bedoeld om hen te helpen bij hun ultieme reis naar de hemel in het hiernamaals.

Omdat God rechtvaardig en barmhartig is, geloven joden dat degenen die niet goed of trouw zijn, een variabele hoeveelheid tijd in de 'hel' doorbrengen. Daar worden ze gedwongen hun schadelijke of verkeerde daden te herzien, totdat ze klaar zijn om naar de hemel te gaan. De Joodse hel gaat minder over lijden en straf, en meer over een tijdelijke tussenstop voordat ze uiteindelijk in de hemel aankomen.

Ook de hemel is minder een plaats en meer een uitdrukking van ultieme vereniging met God. Natuurlijk gaan goede mensen (die goede daden verrichten en hun geloof dienovereenkomstig praktiseren) naar de hemel.

Christendom

De meeste christelijke denominaties geloven dat de wederkomst van Christus het laatste oordeel van de mensheid door God zal betekenen. Dit zal resulteren in de acceptatie van sommigen naar de hemel en anderen naar de hel. Dit hangt op zijn beurt af van de daden die ze tijdens hun leven hebben gepleegd en van hun geloof in Jezus. Sommige christenen geloven dat dit in de verre toekomst zal gebeuren, terwijl anderen – namelijk de volledige preteristen – geloven dat het al heeft plaatsgevonden.

Assortiment naar hemel of hel vindt daarom niet onmiddellijk na de dood plaats. Volgens anglicaanse en methodistische overtuigingen zweeft de ziel in een tussentoestand tussen dood en opstanding. Bij zijn opstanding wordt hij herenigd met zijn oorspronkelijke lichaam en ontvangt hij zijn uiteindelijke beloning.

De leerstellingen van de katholieke kerk zijn hiermee in strijd. Ze stellen voor dat elk individu onmiddellijk na de dood wordt geoordeeld. Daarna stuurt het hen ofwel naar de hemel, het vagevuur (een tussenliggende wachtplaats) of de hel. Het vagevuur is een tijdelijke tussenstop voordat je in de hemel aankomt. Degenen in de hel moeten daar echter voor altijd blijven om voor hun zonden gestraft te worden. Ook katholieken geloven zowel in de opstanding van de doden als in het Laatste Oordeel, waarin ze geloven dat Jezus en de engelen elke persoon met volmaakte gerechtigheid zullen oordelen. Op dit punt zullen degenen die eerder in het vagevuur zaten al van hun zonden gezuiverd zijn en voorbereid zijn om in de hemel aan te komen.

Ten slotte verwerpen sommige esoterische christelijke denominaties (zoals de Essenen, de Rozenkruisers en de spiritistische beweging) het idee van het Laatste Oordeel. In plaats daarvan stellen ze voor dat, omdat God barmhartig is, het einde van de wereld zal culmineren in universele redding.

islam

Er is weinig verschil tussen christelijke en islamitische overtuigingen rond de apocalyps en het hiernamaals. Dit komt waarschijnlijk omdat de religies zich niet al te ver van elkaar ontwikkelden, zowel geografisch als chronologisch.

De Oordeelsdag, "yawm al-qiyamah" genoemd, wordt verondersteld de dag te zijn waarop God zijn definitieve beoordeling van de mensheid voltooit. Tussen dood en opstanding verhuist de ziel naar een tijdelijke wachtplaats, voor of zelfs de hel. Voorafgaand aan de Dag des Oordeels is een opeenvolging van gebeurtenissen, waaronder een enorme zwarte rookwolk die de aarde bedekt, de zon die opkomt uit het westen in plaats van het oosten, en de komst van Dajjal. Dajjal is het islamitische equivalent van de antichrist, of valse messias. Hij beoefent zwarte magie om Gods volgelingen te ontvangen en op een dwaalspoor te brengen. Moslims geloven ook in de wederkomst van Christus om tegen de Dajjal te vechten - en in de uiteindelijke triomf van Christus, waarna de opstanding zal plaatsvinden.

In tegenstelling tot andere Abrahamitische religies, is het geloof in de Dag des Oordeels een fundamenteel onderdeel van de islam. Het is niet variabel tussen verschillende islamitische sekten. Van Soefi's voor sjiieten wordt van alle moslims verwacht dat ze dezelfde overtuigingen hebben met betrekking tot zowel de dag des oordeels als het hiernamaals. Het is ook niet alleen van toepassing op moslims - de religie stelt voor dat God alle individuen zal doen herrijzen en oordelen. Hij zal dan de rechtvaardigen naar de hemel sturen (al-janJannahand de onrechtvaardigen naar de hel (al-nar, letterlijk vertaald naar "het vuur").

Conclusie

Het is duidelijk dat, naarmate religies zich in de loop van de tijd ontwikkelden en zich verspreidden in verschillende delen van de wereld, ze verschillende overtuigingen handhaafden met betrekking tot zowel het hiernamaals als het bestaan ​​van een apocalyps. Natuurlijk is er geen goed of fout geloof om te hebben, of religie om te volgen. Wat echter interessant is, is dat die overtuigingen - vooral die met betrekking tot het hiernamaals - verschillende culturen hebben gevormd.

Op individueel niveau beïnvloeden ze de manier waarop iemand ervoor kiest zijn leven te leiden. Focussen ze op het heden, of een waar ze denken dat ze zullen eindigen als ze sterven? Waarderen ze het hiernamaals meer dan het huidige leven?

Op collectief niveau beïnvloeden ze kunst, film en de algemene culturele perceptie van evenementen. Is de pandemie een teken van de noodzaak van een spirituele zuivering? Een van de vele tekenen van de komende apocalyps? Een straf van God voor onze collectieve zonden? Of is het gewoon een gevolg van ongelukkige gebeurtenissen die geen enkele morele betekenis hebben?

Apocalyptisch denken en de culturele impact ervan

Een schilderij met de dood in het wit.
Schip door Janis Rozentāls (1897). Een zeldzame illustratie van de dood (rechts) in het wit, als symbool van vrede, hoop en rust in tegenstelling tot bloedbad, pijn en lijden. Afbeelding tegoed: cedareducation.org.uk.

Er is troost in kennis en voorspelling, vooral als het gaat om het onbekende. De dood en de toekomst hebben veel gemeen - beide zijn leegtes van het onbekende waarop mensen hun angsten over zichzelf en hun wereld projecteren.

Ongeacht je religie – als je die al hebt – en wat het voorspelt over het einde van de wereld, is het belangrijk om niet het slachtoffer te worden van hopeloosheid. De huidige toestand van de wereld, de afgelopen anderhalf jaar, heeft geleid tot veel speculatie over het naderende einde der tijden. Maar het is uiterst belangrijk - zo niet omwille van je mentale gezondheid, dan toch in het belang van degenen met wie je omgaat - om hoop vast te houden.

Een ding dat elke religie die in dit artikel wordt genoemd gemeen heeft, is de overtuiging dat dit leven - zo niet ook het volgende - tijdelijk is. Welk lijden we ook ervaren, het zal uiteindelijk uitmonden in vrede. Welke instabiliteit we ook doorstaan, het zal uiteindelijk worden verholpen door kalmte. En welk einde we ook tegenkomen - het einde van een baan, van een relatie of zelfs van een leven - is onvermijdelijk. De enige manier waarop we door een van deze veranderingen, apocalyptisch of anderszins, kunnen komen, is door vast te houden aan onze hoop. Want uiteindelijk is dat wat ons mens maakt.

Laat een reactie achter