Antropologie van de voodoo-cultuur: een reis door mythe en geschiedenis

Een Vodou-altaar in Haïti.
https://adventure.com/

Wees eerlijk: wat is het eerste dat in je opkomt als je het woord “voodoo”? Is het een eng uitziende ragdoll waar mensen spelden en naalden in kunnen steken? Is het een mysterieuze man, gekleed in een staartjas en een hoge hoed, met een schedel op zijn gezicht geschilderd? Of misschien is het een soort vloek waarvan je hebt gehoord, zoals iemands foto ondersteboven draaien om hem of haar hoofdpijn te bezorgen?
Het is prima, je kunt het toegeven. Jij tenslotte – en de meeste mensen die geen Vodou beoefenen, waaronder ikzelf! – waarschijnlijk zijn opgegroeid met het kijken en lezen van inhoud waarin deze stereotypen de enige elementen waren die over het onderwerp werden gepromoot. Dus het is je vergeven.
Zoals je op dit punt waarschijnlijk kunt raden, zijn diezelfde stereotypen echter volledig - of althans gedeeltelijk - verkeerd en zijn ze de afgelopen jaren overeengekomen om het woord 'voodoo' een donkere, exotische en suggestieve kracht te geven.

Maar wat is Vodou eigenlijk?

Man die voodoo toepast met een andere man.
https://edition.cnn.com/

Ondanks alle verhalen en vooroordelen die eromheen circuleren, is Vodou (ook gespeld als Voodoo, Vodun, Voudou of Franse Vaudou) een religie, een religie die diepe en oude wortels heeft in het Afrikaanse koninkrijk dat ooit Dahomey heette - tegenwoordig bekend als Benin. De naam zelf is afkomstig uit datzelfde oude rijk en kan worden vertaald met "geest" of "godheid".
Rijk aan tradities verwijst Vodou echter niet alleen naar religieuze praktijken, maar omvat het ook filosofie, gerechtigheid en geneeskunde.

Maar wat is het kernprincipe? Welnu, volgens Vodou is alles geest: mensen zijn de geesten die de zichtbare wereld bewonen, terwijl de onzichtbare wereld de thuisbasis is van de lwa (letterlijk, "geesten") of mystè ("mysteries") of weer anvizib ("de onzichtbaren") ”). Deze bestaan ​​als een schakel tussen mensen en Bondye, de scheppende god, een ver verwijderd wezen dat het menselijk begrip en directe interactie te boven gaat.

Het is in feite via de lwa dat Bondye zijn wil kan manifesteren en een daadwerkelijke impact kan hebben op het leven van mensen. Dit creëert Vodou's primaire doel en activiteit voor zijn beoefenaars: sevi lwa, "de geesten dienen", of, met andere woorden, riten uitvoeren en gebeden aanbieden om te vragen wat mannen altijd van religie hebben gevraagd: gezondheid, bescherming en gunst.

Antropologie: dieper in de oorsprong duiken

Groepsportret van 'Dahomey Amazons', op bezoek in Parijs (Europa), circa 01 / 02-1891
https://www.blackhistorymonth.org.uk/

Religie is slechts een deel van de culturele ervaring die het Fon-volk kon meebrengen toen ze, tussen de 16e en 17e eeuw, tot slaaf werden gemaakt door het Spaanse rijk en naar Hispaniola, het moderne Haïti, werden gebracht. En het is slechts het begin voor Vodou en zijn geschiedenis, die voortkomt uit de Fon-traditie, maar zich zal moeten vermengen met het rooms-katholicisme en jarenlang in het geheim zal moeten overleven, voordat het wordt wat het nu is.
Hoe konden we echter zeker zijn? Het aantal Afrikaanse stammen dat naar de plantages van de Nieuwe Wereld werd gebracht, was immers behoorlijk hoog: Senegalese, Angolese, Bambara, Mahi, Fon, Naho en vele anderen. Hoewel het soms diep met elkaar verbonden is, is het zeer onwaarschijnlijk dat heel Afrika heeft bijgedragen aan het weven van dit weefsel van geloofsovertuigingen, en het is door het beschikbare historische bewijs dat we bezitten dat we Vodou's oorsprongsgebied kunnen beperken tot de Golf van Benin. Hier was de bevolking van het koninkrijk Dahomey erg dicht en bood een onuitputtelijke bron van mannen aan de Europeanen: slavenhandel werd al snel een nationale industrie in het eens welvarende rijk.
Zo werden tienduizenden autochtonen uit hun thuisland gehaald en aan het werk gezet in de suikerplantages van het Caribisch gebied. Hun enige bagage? Cultuur en tradities werden mondeling doorgegeven van generatie op generatie, die langzaam hun enige licht van hoop werden in hun nieuwe leven van harde arbeid.

Van Spaans domein naar Franse kolonie

Toen, in 1697, gaf Spanje het westelijke deel van Hispaniola vrij aan Frankrijk, dat het herdoopte tot Saint-Domingue: de plantages namen toe van 18 tot 120 en als gevolg daarvan escaleerde de slavenhandel dramatisch. Bovendien, aangezien het katholicisme de officiële religie was van de nieuw opgerichte Franse kolonie, begonnen Afrikaanse slaven een gedwongen doop te ondergaan. Dit is het moment waarop Vodou naar de oppervlakte begint te komen en verandert in een symbool van weerstand en eenheid. Tegen de officiële wetten in begon de Afrikaanse gemeenschap in feite 's nachts geheime bijeenkomsten te organiseren, waarin ze zouden bidden, dansen en zingen zoals de Vodou-religie dat vereiste, ongeacht hoe uitgeput ze waren of de straffen die ze zouden krijgen als ze werden betrapt.
En dus, dankzij de vastberadenheid en moed van die mensen, overleefde Vodou door de eeuwen heen, een echo van hoop door onderdrukking en opstanden. Het gebruik ervan werd in 1835 door de Republiek Haïti strafbaar gesteld, en opnieuw, in 1941, voerde de nieuw gekozen president Elie Lescot een campagne ertegen, door Vodou-priesters en priesteressen op te sluiten en artefacten en tempels in brand te steken. Dat is de angst voor het onbekende of, hoogstwaarschijnlijk, eenheid.
We moeten wachten tot 1972, 31 jaar later, voordat Vodou in Haïti vrij mag worden beoefend, en pas in 2003 wordt het eindelijk erkend als officiële religie.

1,000 sterke drank en tellen

Papa Legba's veve. Veves zijn sybolen die worden gebruikt om de lwa in beroep te gaan.
https://en.wikipedia.org/

Er is iets buitengewoons aan de reis van Vodou door de eeuwen en de continenten, een ongelooflijk bewijs van de erfenis die door de generaties is doorgegeven. En wat een erfenis!
Zoals we al vermeldden, erkent Vodou Bondye - van het Franse bon dieu, wat 'goede god' betekent - als zijn scheppende god, maar dient hij vooral de lwa (of loa) om een ​​verbinding met hem tot stand te brengen. Simpel, toch?
Toch realiseert u zich misschien niet dat Vodou meer dan 1,000 lwa telt, gegroepeerd in minstens 17 pantheons (nanchon genaamd). Dit is waar de situatie iets gecompliceerder wordt, maar het zou je ook een beter begrip moeten geven van hoe ongelooflijk de inspanning was van al diegenen die deze overtuigingen beschermden en doorgaven.

Zowel qua omvang als qua belang zijn er twee belangrijke pantheons in Vodou: de Rada Lwa en de Petwo Lwa. Het kan nog steeds vrij moeilijk zijn om de twee naties van elkaar te onderscheiden - aangezien de twee groepen elkaar kunnen overlappen en sommige lwa in beide aanwezig zijn - maar de gemakkelijkste manier is om ze te scheiden, vooral door hun algemene karakter.
Rada lwa worden geassocieerd met "water" en een meer "koele" energie, wat aangeeft hoe hun houding over het algemeen welwillend en zachtaardig is - hoewel ze wraakzuchtig kunnen worden als ze beledigd of ontevreden zijn.
Aan de andere kant zijn Petwo lwa verbonden met "vuur" en "hete" energie, een perfecte herinnering aan hun krachtige, gewelddadige en vaak gevaarlijke houding. Toch kunnen ze zich ook laten zien als genereus en zeer beschermend voor de levenden.
Zoals je je kunt voorstellen, net als in het Griekse pantheon, zijn de goden in Vodou inderdaad verre van perfect, en geven ze een interessant maar ook heel reëel beeld voor elk van de vereerde lwa.

Enkele van de belangrijkste lwa

De eerste waar we het waarschijnlijk over moeten hebben is Legba, die zelfs bij niet-beoefenaars algemeen bekend is. En met goede redenen! Hij is in feite de meester en bewaker van kruispunten en deuren: iedereen die een lwa wil aanroepen, moet eerst contact met hem opnemen, want hij zal degene zijn die de poorten naar de geestenwereld opent. Geen enkele lwa durft zichzelf te laten zien zonder de goedkeuring van Legba, om ons te laten zien hoe machtig en belangrijk hij is. Desondanks wordt hij meestal afgebeeld als een oude man, vaak met verwondingen of misvormingen. Hij dwaalt rond, gekleed in lompen en een strohoed, wandelend met zijn wandelstok en een stoffen zak om zijn offergaven te dragen. Hij is over het algemeen welwillend en zeer geliefd bij de Vodou-gemeenschap, die hem "Papa Legba" zal noemen.

Damballah is een andere belangrijke lwa van de Vodou-traditie: hij wordt geassocieerd met de schepping en wordt dus gezien als de vader van de wereld. Hij regeert over geest en intellect, en is ook verantwoordelijk voor het evenwicht in de wereld, vrede en harmonie aanmoedigend.
Net als zijn vrouw, Ayida-Weddo, wordt hij afgebeeld als een slang en samen staan ​​ze voor de kracht en eeuwigheid van het leven, wat hen tot twee van de wijste lwa in de pantheons maakt.

Erzulie Dantor wordt afgebeeld als de enige niet-zwarte loa, gedrapeerd in luxe gewaden met een kroon op haar hoofd. Dantor is een moederfiguur en een beschermer van kinderen, naast een symbool van romantiek en liefde. Veel vrouwen die mishandeld zijn, zullen haar aanroepen om haar sterke beschermingsvermogen, wat ze laat zien door haar agressieve en wilde kant.
Ze heeft verschillende rollen: godin van liefde, gezondheid, schoonheid en fortuin, evenals godin van jaloezie, wraak en onenigheid.

Marassa Jumeaux is ouder dan elke andere loa en bestaat eigenlijk uit twee mensen. Deze tweelingkinderen vertegenwoordigen de mysteries van zowel de aarde als de hemel, evenals het conflict en de tegenstrijdigheden in beide. Ze zijn noch man noch vrouw, maar zijn tegelijkertijd beide geslachten. Door zowel mensen als goddelijke geesten te vertegenwoordigen, bewaren ze ook de geheimen van het universum en kennis over astrologie en astronomie.
In Voodoo-ceremonies wordt er nooit een beroep op hen gedaan door bezit, maar ze zijn belangrijk genoeg om gewoonlijk onmiddellijk na Papa Legba ingeroepen te worden. Marassa Jumeaux kan mensen helpen die op zoek zijn naar waarheid, gerechtigheid en rede.

Andere belangrijke lwa zijn Agwé, soeverein van de zee, schepen en matrozen; Ogun, heerser van politiek, jacht, oorlog en ijzer, gezien als symbool van kracht en macht; Loko, de lwa van bomen en vegetatie in het algemeen; Ayizan, de lwa van marktplaatsen en beschermer van kooplieden.

Wacht... Bezit?

Vrouwen die voodo toepassen op vrouwen in modderige wateren. De vrouwen zijn in het wit gekleed.

Samenvattend: we hebben Vodou, een oude religie die voortkomt uit de verwevenheid van Afrikaanse overtuigingen en het rooms-katholicisme. We hebben talloze pantheons van lwa, met honderden geesten, elk met hun eigen kenmerken en houding.
Maar hoe werkt Vodou precies? Hoe dienen zijn beoefenaars de geesten om gunsten te vragen? Nou, helaas is er geen specifiek antwoord, aangezien Vodou geen enkele leider of een specifieke woordvoerder heeft. Dit betekent dat rituelen en ceremonies vaak in heel Haïti variëren en kunnen versmelten met tradities met verschillende achtergronden. Ze kunnen ook van familie tot familie verschillen, aangezien Vodou, zoals we al ontdekten, meestal mondeling werd doorgegeven. de geesten” en rituele drummers kunnen leven geven aan meer “formele” ceremonies.
Het begint meestal met een bijeenkomst: beoefenaars ontmoeten elkaar buiten of, meestal, in een ounfò - een Vodou-tempel. In het midden staat een potomitan (letterlijk, "pilaar in het midden), die de grond met het plafond verbindt en meestal is versierd met een prachtige spiraalvormige slang. Men denkt dat de lwa door de potomitan stijgt of daalt, die daarom wordt gezien als een magische as, maar het dient ook als een brandpunt voor rituele dansen.
Het is in feite door deze dansen - samen met liederen, gebeden, het tekenen van vèvè (spirituele tekeningen) en drummen - dat de lwa worden uitgenodigd om deel te nemen aan de levenden in de ceremonie en het offer te accepteren dat de manbo of de oungan hebben geofferd voor hen - meestal een geheiligde kip of een ander dier.
Dit is echter waar het interessanter wordt: aangezien de lwa geen deel uitmaakt van onze wereld, maar behoren in plaats daarvan voor de onzichtbare, is de enige manier waarop ze rechtstreeks met mensen kunnen communiceren, bezit te nemen van een van de aanwezigen - meestal de persoon die het ritueel leidt. Het is dan via deze persoon, die "meerijdt met de lwa", dat de geest de levenden kan bereiken en vaak om advies of hulp zal worden gevraagd bij problemen - meestal met betrekking tot de gezondheid.

Is het dan zwarte magie?

Man en vrouw in het rood die zwarte magie toepassen.
https://www.smithsonianmag.com/

Welnu, u zou die vraag nu moeten beantwoorden, mijn lieve kinderen van de 21e eeuw. Houd die eerste beelden die je in gedachten had bij de hand: de pop met speldenprikken, de enge, kwaadaardige man met een geverfd gezicht, de mensenoffers, al die donkere, slechte ideeën die moderne zombiefilms en populaire boeken in onze algemene kennis.
Neem nu de andere beelden die dit artikel hopelijk voor u heeft opgeroepen: ontvoerde mannen en vrouwen, die 's nachts samenkwamen om de hulp van hun beschermers te vragen; kleurrijke dansen en oude melodieën zongen eenstemmig rond een kleurrijke pilaar; welwillende goden, die heel menselijk zullen worden als ze beledigd of onrecht worden aangedaan.
En dus, vertel eens? Wat is Vodou? Een exotisch taboe? Of een oud verhaal om te vertellen?

Laat een reactie achter